Uslovi korišćenjaa.Propisi - odnosi se na pravila korišćenja.

b.Internet servis - predstavlja web sajt koji je dizajniran zajedno sa sadržajem za korisnike u skladu sa ovim propisima.

c. Korisnik - posetilac web sajta i/ili osoba koja koristi njegov sadržaj poštujući ova pravila korišćenja.

d. Test - skup pitanja kojim se procenjuje dužina života koji se testira. Rezultati testa ne moraju da se poklope sa realnošću. Rezultati testa ne treba da se uzimaju kao pouzdani izvor informacija.

1. Servis je dizajniran za korisnike testa.

2. Korišćenje testa je besplatno, međutim rezultat testiranja je dostupan posle plaćanja za isti prema naznačenoj ceni servisa.

3. CENA SERVISA

Cena se odnosi na koštanje dobijanja koda za pritup rezultatu. Da bi dobio rezultate testa korisnik bi trebalo da potvrdi kod za pristup.

'SMS Premium' forma plaćanja. Korisnik se obavezuje da pošalje SMS poruku sa sadržajem koji je dat u uputstvu na kraju testa na broj koji je dat u uputstvu na kraju testa. Cena svake poruke je 350 din. + porezi, korisnik dobija kod. Kodovi bi trebalo da se upotrebe u roku od 48 sati.

4. Nismo odgovorni za korisnikovo nepoznavanje troškova servisa i za njegov/njen finansijski status. Korisnik nema prava da zahteva povraćaj novca koji je potrošio za dobijanje pritupnog koda.

5. Rezultati testa predstavljaju samo procenu. Rezultati ne mogu biti uzeti kao pouzdan izvor informacija.

6. Pristupni kodovi su dostupni.

7. Korisnik testa je osoba koja je punoletna ili maloletna osoba koja ima dozvolu roditelja ili staraoca da koristi ovaj test.

8. Korisnik je saglasan sa korišćenjem testa i servisa u skladu sa svim primenljivim zakonima, socijalnim normama i ovim pravilima.

9. Korisnik preuzima ličnu odgovornost za nezakonitu ili neprikladnu upotrebu testa i servisa, imajući u vidu kriminalnu i civilnu odgovornost.

10. Korisnik dokazuje upoznatost sa ovim pravilima prihvatajući ova pravila u procesu testiranja.

11. Korisnik prihvata ove uslove korišćenja.
Copyright 2009