Proveri koliko tvoje navike utiču na dužinu tvog života.

Odgovori na 36 jednostavnih pitanja i saznaćes prognoziran dan svoje smrti i koliko ćeš živeti uz sve svoje navike i spoljašnje uticaje koji su svakodnevno oko tebe.


Testiraj seNa čemu se zasniva test?

Test se sastoji iz 36 pitanja na koje možete dati samo jedan odgovor. Pitanja su određena na osnovu dugogodišnjih naučnih istraživanja o tome koji sve faktori utiču na dužinu ljudskog života. Rezultati tih istraživanja su pokazali da pored genetike na naš život utiču brojni spoljašnji faktori sa kojima se srećemo tokom celog svog života, ali i brojne loše navike koje u toku života stičemo.

Prosečan životni vek u Srbiji

Žene prosečno žive 76 godina, muškarci 71 godinu. Vaš život može biti duži ili kraći od proseka. Naučno je dokazano da na to utiču razni spoljašnji faktori sa kojima se susrećete svakodnevno kao i navike koje imate. Promenom navika možete sebi znatno produžiti život, ali prvo treba saznati koliko će Vam sadašnje navike odrediti trajanje životnog veka.Testirajte se i saznajte to za vrlo kratko vreme.
Preporuči prijateljuCopyright 2009